Walk the talk

Mange af os har et stillesiddende liv. Så en omgang frisk luft gavner altid – og når vi bevæger os stimuleres vores egen produktion af »lykkehormoner«. Samtidigt er det rart med lidt højt til »loftet«, når der skal tages hul på en dybere snak.

Livet byder helt naturligt på både op- og nedture. »Walk the talk« er en god mulighed for at italesætte dét, der er svært efter en større livslussing og blive hjulpet på sporet igen, når livet af en eller anden grund er gået i hårdknude.

En »gåsnak« kan også være vejen til at få støtte og hjælp til at finde ressourcerne, hvis de personlige udfordringer er af en helt anden slags. Situationer, hvor du ønsker at blive en bedre udgave af dig selv, så du kan vokse med ambitionerne – arbejdet – de personlige relationer – livsomlægningen – eller…

Og i alle tilfælde er der altid forskellige værktøjer at få med hjem bagefter.

Når diagnosen rammer

Det kan være svært nok at forholde sig til de lægelige fakta midt i chokket.

Men når den værste storm har lagt sig, tårner evige bekymringer sig op i takt med, at udfordringerne kommer væltende. Tankemylderet er der hele tiden, og sårbarheden er tynd som spindelvæv.

Hvordan bevarer man sig selv – uanset om man er den ramte eller en pårørende – og vender sorg, smerte og samvittighed til noget positivt trods alt.

Og hvordan finder man det livsmod frem, der kan være med til at støtte en sygdom eller et handicap, der måske er livslang.

»Diagnosen blev min gave
– den tvang mig til at stoppe op
– være i nuet
– og tage imod!«

Børn og unges trivsel

Nutidens unge er blevet kaldt mulighedernes generation. Men med »frit valg på alle hylder« følger også forventningspres, ansvar og krav. Både fra de unge selv og alle omkring dem.

Mange unge har stor angst for ikke at være gode nok, præstere nok, opnå nok – både når det gælder arbejde, uddannelse og fritid. De stræbende 12-tals piger og drenge, der udstiller deres digitalt manipulerede sixpacks på nettet er blot et par eksempler på jagten på det nærmest kunstigt perfekte – der nu er blevet det normale. Men det er stress, modløshed, ensomhed, uopfyldte ambitioner, ondt i livet og et krakkeleret selvværd blandt ungdommen desværre også!

Er vi virkelig nået til et punkt, hvor alt i livet skal kunne måles, vejes og vises fejlfrit frem? Er man svag og rådvild, hvis man ikke kender den lige vej til, hvad man vil? Og falder man helt udenfor, hvis man ikke kan opfylde de uopnåelige livsidealer, som mediebilledet påtvinger os?

Nej, selvfølgelig skal ungdomslivet ikke være så barsk en omgang og starten på en ond livsspiral.

Selvom livet kan drille og udfordre, skal der være plads til at udfolde sig med netop de kvaliteter, vi hver især indeholder. Det skal være muligt at turde stå ved sig selv og sine behov – i sit helt eget tempo.

Det kræver selvforståelse og en livsanskuelse, hvor man accepterer, at dét, der er godt for ham eller hende ved siden af, ikke nødvendigvis er det rigtige for mig!

Samtidig er det nødvendigt at kunne opbygge et fundament af mental robusthed, der beskytter vores tiltagende sensitivitet mod det moderne og digitale samfunds massive indtryk.

Alt det og meget mere kommer vi til at arbejde med. Og selvfølgelig er der samtidig nyttige værktøjer med på vejen til livets labyrint.